Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

 

 
                                                                                  „Mów dziecku, że jest dobre, że             
                                                                                                           może, że potrafi..." 

                                                                                                                                   Janusz Korczak


                      Serdecznie witamy  na stronie internetowej

                            Prywatnego Przedszkola "Okruszek"                                                                 

            Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. Przedszkole "Okruszek" zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej." Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

                                                            Przedszkole "Okruszek"
                                                                     to mój drugi dom,
                                                                     bo stawia na mnie
                                                          na moje szczęśliwe dzieciństwo
                                                                i mój wszechstronny rozwó
j.

      Zapraszamy Rodziców "Okruszków" oraz wszystkich zainteresowanych i szukających przedszkola  dla swoich dzieci do oglądania naszej strony. Zamieszczamy dla Państwa wszystkie ważne informacje o naszym przedszkolu oraz aktualne  wydarzenia i podejmowane działania, w których biorą udział nasi milusińscy.

                                                                       ZAPRASZAMY  I  ŻYCZYMY  MIŁEJ ZABAWY :)

 

 

                            AKTUALNOŚCI
 

                           

              Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszej strony na facebooku:
                   
  
https://www.facebook.com/okruszkowo/?fref=ts

                                

                   

   

        

 

 

 

 

 

            

 

                     

 

                

 

 

Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony