Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

Program przedszkola

Program naszego przedszkola jest zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN, jasno określającą cel wychowania przedszkolnego, którym jest: "Wspomaganie, ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi potencjałami i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym".

W ramach zajęć przedszkolnych obecnie odbywają się następujące zajęcia:

 • nauka języka angielskiego,
 • zajęcia z rytmiki,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z psychologiem.

Wśród dodatkowych atrakcyjnych zajęć dla dzieci przewidziane są:

     - zajęcia matematyczne
     - klubik szachowy
     - nauka drugiego języka,
     - lekcje tańca,
     ​- zajęcia muzyczne,
     - zajęcia plastyczne,
     - pielęgnacja warzyw, owoców i kwiatów we własnym ogródku,
     - zajęcia kulinarne - robienie kolorowych kanapek , sałatek , surówek , deserów 
     - ​wypiek ciasteczek i plecionek z własnych surowców i półproduktów piekarniczych

Do dyspozycji dzieci będą komputery, na których mogą zapoznać się z ich obsługą oraz ćwiczyć za pomocą programów edukacyjnych. 

Treść programu obejmuje następujące obszary:

 • AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA:
  • To ja
  • Nasze rodziny
  • Nasza grupa
  • Nasza miejscowość, nasz region
  • Jesteśmy Polakami
  • Polska w Europie
  • Nasza Ziemia
 • AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA:
  • Potrafimy słuchać
  • Mówimy wyraźnie
  • Opowiadamy
  • Interesujemy się książką
  • Przygotowujemy się do nauki czytania
  • Przygotowujemy się do pisania
 • AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA:
  • Nasze zabawy i zainteresowania
  • Nasze zmysły
  • Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi
  • Rozwijamy myślenie
  • Nasza edukacja matematyczna
  • Poznajemy przyrodę
  • Poznajemy świat
 • AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA:
  • W świecie sztuki (muzyka, plastyka, literatura, czasopisma, teatr, film)
  • Nasz kontakt z techniką
  • Jesteśmy artystami
 • AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA:
  • Nasz rozwój fizyczny
  • Nasza sprawność ruchowa
  • Dbamy o nasze zdrowie
  • Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony