Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

Witaj w Grupie Żabek!

Wychowawcy: mgr Aleksandra Cholewa
Pomoc nauczyciela: Anna Biniecka, Joanna Telus

 

Cześć! To my, "Żabki". Mamy nową salę, w której pełni energii podejmujemy ciekawe zadania. Każdy dzień w naszej grupie to wspólne zabawy i zajęcia, pozwalające nam aktywnie poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Ponadto uwielbiamy nasz plac zabaw, który jest pełen super atrakcji i zawsze gwarantuje świetną zabawę. 
Wesołe zabawy łączymy z nauką, dzięki temu się nie nudzimy. W ramach zajęć dodatkowych  uczymy się języka angielskiego, bierzemy udział w zajęciach z rytmiki i religii. Mamy również możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych, sportowych, gimnastyce korekcyjnej oraz arteterapii.
A ponadto niektórzy z nas w tym roku rozpocznają naukę pływania.
Chętnie doskonalimy również swoją wymowę na zajęciach logopedycznych. 
Bardzo lubimy nasze Przedszkole :)

Opis | Galerie | "ŻABKI" | "ŻABKI"
ŻABKI
Opis | Galerie | "ŻABKI" | "ŻABKI"
ŻABKI
Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony