Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

Informacje | Załączniki

Zapisy

Zapraszamy do  czynnego 12 miesięcy w roku, przyjaznego Dzieciom i Rodzicom Prywatnego Przedszkola "Okruszek". W naszym Przedszkolu zapisy trwają przez cały rok!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

12 lutego rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny.  Karty zapisu dziecka można pobrać w przedszkolu w godz. 8:00 - 17:00 lub ze strony internetowej przedszkola.  W przypadku wolnych miejsc rekrutacja trwa w ciągu całego roku szkolnego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Młodsze dzieci zapraszamy do Klubiku Dziecięcego.


Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole.

Uwaga:

Nasze przedszkole w nadchodzącym roku przedszkolnym oferuje nieodpłatne przygotowanie przedszkolne (bez czesnego) dla dzieci z rocznika 2012 - „ZERÓWKA” - opłata tylko za wyżywienie wg stawki.

 

Grupy przedszkolne - od poniedziałku do piątku

 

 dla dzieci od 2,5 do 5 roku życia

 prowadzone w godzinach 6:30 - 17:00

 godziny opieki nad dzieckiem są elastycznie dostosowywane do potrzeb rodziców

 podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana w godz. 9:00 - 14:00

 bogata oferta zajęć dodatkowych

 trzy zbilansowane posiłki w ciągu dnia

 codzienny pobyt na własnym placu zabaw

KARNETY ADAPTACYJNE

(przeznaczone dla dzieci powyżej 2 roku życia, ale przed ukoñczeniem 2,5 lat)

100-godzinny - do wykorzystania w okresie 2 miesięcy

300 zł

50-godzinny - do wykorzystania w ciągu miesiąca

150 zł

10-godzinny - do wykorzystania w ciągu tygodnia

50 zł

OPŁATA STAŁA ZA PRZEDSZKOLE - WPISOWE- 220 ZŁ ( RAZ NA CYKL KSZTAŁCENIA ) ,
 CZESNE - 200 ZŁ , OPŁATA ZA WYŻENIE WG STAWKI.
 CZESNE W KLUBIKU DZIECIĘCYM - 250 ZŁ, OPŁATA ZA WYZYWIENIE WG STAWKI.

 

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego zapewniamy:

 • rytmikę - 2 x w w tygodniu,

 • język angielski z lektorem - 2 -x w tygodniu

 • religia -1 x w tygodniu – 4 i 5 latki

 • opieka logopedyczna - diagnoza w każdej grupie

 • opieka psychologiczna

Oprócz w/w dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach odpłatnych:

 • zajęcia logopedyczne (grupowe) - 1 x w tygodniu w każdej grupie

 • dodatkowa opieka psychologiczna

 • gimnastyka korekcyjna - 2 x w tygodniu

 • język angielski - 1  x w tygodniu

 • zabawy z matematyką - 1 x w tygodniu

 • nauka tañca z instruktorem - 1 x w tygodniu

 • arteterapia - 1 x w tygodniu

 • zajęcia sportowe - 1 x w tygodniu

 • basen - 1 x w tygodniu

   

Załączniki:

Upoważnienie

Karta zgłoszeniowa 2018/2019

Regulamin rekrutacji 2019/2020

Karta zgłoszeniowa - Przedszkole Okruszek w Kamieńsku

 

Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony